Städtjänst
Städtjänst

Miljöpolicy

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Vi skall på olika sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågor. Vår information skall präglas av öppenhet och vara korrekt. Våra kontakter med myndigheter och kunder skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet.

Alla medarbetare inom Städtjänst Westlunds AB har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning skall vi hålla oss ajour med utvecklingen inom miljö- och energiområdet så att vi kan ge våra kunder så bra utförda uppdrag som möjligt.

Vårt miljöarbete skall inriktas mot ständiga förbättringar och bygger på kunders, leverantörens, medarbetarna och andra intressenters delaktighet för att uppnå en god långsiktig tillväxt för vårt företag.

Miljörevision av vår verksamhet skall ske regelbundet så att följsamhet till målsättning, lagar och förordningar säkerställs.

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Vi skall på olika sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågor. Vår information skall präglas av öppenhet och vara korrekt. Våra kontakter med myndigheter och kunder skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet.

Alla medarbetare inom Städtjänst Westlunds AB har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning skall vi hålla oss ajour med utvecklingen inom miljö- och energiområdet så att vi kan ge våra kunder så bra utförda uppdrag som möjligt.

Vårt miljöarbete skall inriktas mot ständiga förbättringar och bygger på kunders, leverantörens, medarbetarna och andra intressenters delaktighet för att uppnå en god långsiktig tillväxt för vårt företag.

Miljörevision av vår verksamhet skall ske regelbundet så att följsamhet till målsättning, lagar och förordningar säkerställs.

Miljöplan

Vi på Städtjänst Westlunds AB arbetar för en bättre miljö genom att;

• Infört ”bra miljöval” – märkta produkter så långt det är möjligt.
• Minska sortimentet av rengöringsmedel.
• Infört torra städmetoder där det är möjligt.
• Skapat källsortering.
• Minskat användningen av rengöringsmedel och har kontinuerlig uppföljning.
• Miljöutbildat merparten av personalen.
• Miljöcertifiering enligt ISO Light framtagen av Temab Miljö AB.
• Alla produkter skall helst vara biologiskt nedbrytbara.
• Icke nödvändiga tillsatser (såsom färg, parfym, konserverings- och förtjockningsmedel) skall undvikas.
• Alla produkter som Städtjänst Westlunds A B använder skall ha information och dokumentation enligt lag så att risken för fel dosering minimeras.
• Alla rengöringsmedel och alla maskinen skall vara fullt godkända av berörda myndigheter.
• All personal skall vid introduktion informeras om hur arbetet bedrivs, vilka rengöringsmedel och redskap vi använder, vilka risker som finns, vikten av att följa givna föreskrifter och skyddsregler samt vilka lagar, tillstånd och regler som gäller.

Miljöpolicy

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Vi skall på olika sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågor. Vår information skall präglas av öppenhet och vara korrekt. Våra kontakter med myndigheter och kunder skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet.

Alla medarbetare inom Städtjänst Westlunds AB har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning skall vi hålla oss ajour med utvecklingen inom miljö- och energiområdet så att vi kan ge våra kunder så bra utförda uppdrag som möjligt.

Vårt miljöarbete skall inriktas mot ständiga förbättringar och bygger på kunders, leverantörens, medarbetarna och andra intressenters delaktighet för att uppnå en god långsiktig tillväxt för vårt företag.

Miljörevision av vår verksamhet skall ske regelbundet så att följsamhet till målsättning, lagar och förordningar säkerställs.

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Vi skall på olika sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågor. Vår information skall präglas av öppenhet och vara korrekt. Våra kontakter med myndigheter och kunder skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet.

Alla medarbetare inom Städtjänst Westlunds AB har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning skall vi hålla oss ajour med utvecklingen inom miljö- och energiområdet så att vi kan ge våra kunder så bra utförda uppdrag som möjligt.

Vårt miljöarbete skall inriktas mot ständiga förbättringar och bygger på kunders, leverantörens, medarbetarna och andra intressenters delaktighet för att uppnå en god långsiktig tillväxt för vårt företag.

Miljörevision av vår verksamhet skall ske regelbundet så att följsamhet till målsättning, lagar och förordningar säkerställs.

Miljöplan

Vi på Städtjänst Westlunds AB arbetar för en bättre miljö genom att;

• Infört ”bra miljöval” – märkta produkter så långt det är möjligt.
• Minska sortimentet av rengöringsmedel.
• Infört torra städmetoder där det är möjligt.
• Skapat källsortering.
• Minskat användningen av rengöringsmedel och har kontinuerlig uppföljning.
• Miljöutbildat merparten av personalen.
• Miljöcertifiering enligt ISO Light framtagen av Temab Miljö AB.
• Alla produkter skall helst vara biologiskt nedbrytbara.
• Icke nödvändiga tillsatser (såsom färg, parfym, konserverings- och förtjockningsmedel) skall undvikas.
• Alla produkter som Städtjänst Westlunds A B använder skall ha information och dokumentation enligt lag så att risken för fel dosering minimeras.
• Alla rengöringsmedel och alla maskinen skall vara fullt godkända av berörda myndigheter.
• All personal skall vid introduktion informeras om hur arbetet bedrivs, vilka rengöringsmedel och redskap vi använder, vilka risker som finns, vikten av att följa givna föreskrifter och skyddsregler samt vilka lagar, tillstånd och regler som gäller.

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK